Våra inbjudna föreläsare

Här kommer snart lista på de som föreläste hos oss under 2016-2017