Vision, mission och värdegrund


Business in Hearts vision

  • Vi vill skapa arenor för strukturerat affärsnätverkande för kvinnor – lokalt och nationellt.
  • Vi vill inspirera kvinnor att lyfta varandra och att samarbeta på strategisk nivå, med hjärtat och inte med armbågarna.
  • Vi vill bidra till att fler kvinnor blir framgångsrika i sina affärer och karriärer och lyfta fram kvinnor som förebilder för andra kvinnor.

Business in Hearts mission

  • Att ge kvinnor en möjlighet att delta i utvecklande affärsnätverksmöten där vi möter varandra med respekt och öppen attityd.
  • Att utbilda deltagarna i nätverksteknik som används för att lyfta varandra och skapa lönsamma och hållbara företag och karriärer.

Business in Hearts värdegrund

Business in Heart genomsyras av en vilja att hjälpa, lyfta och stötta varandra och att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och kontakter. Vi behandlar varandra med respekt, vi lyssnar och har en öppen attityd i alla möten. Allt vi gör inom affärsnätverket utgår ifrån tre nyckelord: förändra, förenkla, förbättra